Lek. dent. Agata Zielińska-Pałasz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Już w trakcie studiów rozwijała swoje zainteresowania będąc członkiem Studenckich Kół Naukowych z Periodontologii, Chirurgii Stomatologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Ważnym doświadczeniem były dla niej studia na Uniwersytecie Julius-Maximilians w Würzburgu w Niemczech, które odbyła w ramach stypendium naukowego. Głównym kierunkiem podczas semestru była Chirurgia Szczekowo-Twarzowa. Ukończyła tam również dodatkowe kursy chirurgii stomatologicznej (Operationskurs I, II).

Staż po studiach odbyła w V Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, a tuż po stażu rozpoczęła, w ramach rezydentury, specjalizację w dziedzinie Periodontologii. Jej mentorem i opiekunem specjalizacji był dr n. med. Wojciech Bednarz, który do dziś jest dla niej wzorem w dziedzinie chirurgii periodontologicznej.

Doktor Agata Zielińska-Pałasz systematycznie poszerza swoją wiedzę i rozwija umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych. Pacjenci obdarzają ją zaufaniem ze względu na jej wiedzę i doświadczenie jak również życzliwość i pozytywną energię.

Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.