Anna Rucińska, lekarz dentysta, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Lek. dent. Anna Rucińska

Tytuł specjalisty uzyskała w jednostce Zielińska&Herman stomatologia.