Lek. dent. Mariola Herman
Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

Stypendystka Uniwersytetu Julius-Maximilians w Würzburgu /Niemcy/

Staż specjalizacyjny odbyła w Poradni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, potwierdzony Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym z drugim wynikiem w kraju

Obecnie ma otwarty przewód doktorski w ramach prowadzonych badań w Pracowni Materiałoznawstwa i Technologii Biomateriałów Stomatologicznych CMUJ w Krakowie

W latach 2012-2017 prowadziła zajęcia ze studentami w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją CMUJ
w Krakowie

Stomatologia to jej pasja, dlatego stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach

Jest niezwykle sympatyczną, bardzo pogodną  i otwartą osobą

Uwielbia podróże ze swoja rodziną